Yürütme Kurulu

 

    Prof. Dr. Emel Ceyhun SABIR (Başkan)

Prof. Dr. Belkıs ZERVENT ÜNAL

Prof. Dr. Serin MEZARCIÖZ

Doç. Dr. Füsun DOBA KADEM