Kongre Hakkında

 

ULUSAL ÇUKUROVA TEKSTİL KONGRESİ (UÇTEK 2024)

26-27 EYLÜL 2024, Çukurova Üniversitesi, ADANA

Kongre Hakkında Bilgiler

 

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Düzenleme Kurulu olarak sizi, Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi (UÇTEK 2024)' e davet etmekten memnuniyet duyuyoruz.  Kongremiz, Çukurova Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde, Adana’da, 26-27 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

Kongrenin amacı; Tekstilin farklı alanlarında yapılan güncel bilimsel çalışmaların değerlendirilmesine ve gerek akademisyenlerin, gerekse sektörde emek harcayan mühendis ve sanayicilerin fikir alışverişine zemin hazırlamak ve ilgili tarafları bir araya getirmektir.  UÇTEK 2024, Ulusal olarak Tekstil Mühendisliği alanına giren konuların paylaşılıp tartışılmasını, akademisyenlerle Ar-Ge boyutunda faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarını bilimsel platformda bir araya getirilmesini hedeflemektedir.

Kongremiz 2 yılda bir düzenlenmektedir ve geleneksel hale gelmiş olup, 2024’de 5. si gerçekleştirilecektir. Kongre ile ilgili detaylar http://uctek.cu.edu.tr/ adresinden görülebilmektedir. Kongremiz sözlü sunumlar şeklinde gerçekleşecek olup, dili Türkçe’dir.  Kongreye kabul edilen ve sözlü olarak sunulan orijinal tam metinleri içeren bildiri kitabı web sayfasında yayınlanacaktır.

Kongremize  bildiri, dinleyici olarak katılım ve değerli katkılarınızı  bekler, sizi aramızda görmek dileğiyle saygılar sunarım.Prof. Dr. R. Tuğrul OĞULATA

Düzenleme Kurulu Başkanı

 

1.